Đậu xanh rau má là gì ? có hình minh họa giờ thì em mới hiểu

Đậu xanh rau má lúc đầu cứ tưởng là sinh tố chứ. Hỏi thì có thằng giải thích là đâu xanh băm nhuyễn rau mà nguyên lá thế là ăn. haizz
15754 Đậu xanh rau má là gì ? có hình minh họa giờ thì em mới hiểu

Đậu

rauma Đậu xanh rau má là gì ? có hình minh họa giờ thì em mới hiểu

thì ra là nó 24 Đậu xanh rau má là gì ? có hình minh họa giờ thì em mới hiểu
 Đậu xanh rau má là gì ? có hình minh họa giờ thì em mới hiểu