Album Nguyễn Hoài Bảo Anh: Safe And Sound

Nguyễn Hoài Bảo Anh Giọng ca từng được Hà Hồ so sánh với Taylor Swift của Việt Nam, Trần Lập đặt cho Bảo Anh

Nick name là Red Angel – bởi đằng sau cái mong manh, thanh khiết của cô tiềm ẩn 1 cá tính mạnh mẽ sẵn sàng bùng cháy khi có đủ điều kiện cần thiết.